Eko Etiketli Ürünler

Doğanın korunmasına ve mevcut yapının muhafaza edilmesine dair toplum hassasiyeti yükselip bilinç arttıkça, ürünleri üreten üretici firmalar ve temin edip kullanmaya başlayan tüketiciler bu itibar ile bir bütün olarak toplum, bir ürününün üretilmesi, kullanılması ve atık olması durumlarında doğa üzerindeki etkilerine daha fazla ehemmiyet vermektedir.

Bu anlamda çevre etiketleri, ürün veya hizmetlerin tüm yaşam döngüsü içinde ne kadar doğa dostu olabildiklerini, çevreye karşı duyarlılıklarını ve doğa ile ilgili gereklilikleri ne kadar yerine getirdiklerini gösteren bir uygulamadır. Üretici firmaların ürün ve hizmetleri için Ekomark© Etiketi kullanım izni almalarının pek çok yönden avantajı bulunmaktadır. Ama en mühim avantajı insan sağlığını ve doğayı korumaya yöneliktir.

Bunun yanı sıra ürün ve hizmetlerini Avrupa Birliği ülkelerine veya çevre etiketi uygulamalarına hassasiyet gösteren ülkelere satmayı arzu eden firmalar rakiplerine göre bir adım önde olacaktır. Ekomark© Standardı, zorunlu bir uygulama değildir. Tamamıyla gönüllü olarak uygulanmaktadır. Bu sebepten de yabancı ülkelerin hukuki düzenlemeleri açısından ticari engellerle karşılaşmaz. Bilakis üretici firmalar bu sayede bir rekabet ortamı ve avantajı kazanmaktadır.

Yaşanılabilir ve sürdürülebilir sağlıklı bir çevre için yeşil ürünler tercih edilmelidir. Zira yaşamın devamı ve günlük hayatta kullandığımız materyallerin üretimi doğadan elde ettiğimiz unsur ve enerji ile mümkün olmaktadır. Ancak yüz yıllardan bu zamana değin yapıla gelmiş bazı yanlış uygulamalar ve piyasaya sunulmuş zararlı ürünler ekosisteme arar vermekte ve bugün yaşadığımız pek çok sağlık sorununun temelini oluşturmaktadır.

Ancak eko etiketli ürünler sayesinde bu problemlere kalıcı çözümler bulunmakta ve sürdürülebilir bir çevrenin nitelikleri yerine getirilmektedir. Üretim esnasında uyulması gereken standartlardan, pazara sunulmasına değin ve oradan da geri dönüşüm işlemine varıncaya kadar belirli bir standardı öngören eko etiket sayesinde doğaya minimum zarar verilecek ve uzun süreli doğal ve sağlıklı çevre oluşturulabilecektir. Bilhassa Avrupa’da başlayan bu uygulama kuruluşumuz sayesinde ülkemizde de faaliyet göstermektedir.

Ekomark© Standardı sayesinde hem üretim sektöründen hem de hizmet sektöründen pek çok sayıda ürün grubunu kapsamaktadır. Bu ürün gruplarının kapsamı alanı ve her bir grupta yer alan ürünlerin sayısı sürekli olarak gelişmektedir. Bir ürüne Ekomark© Etiketi kullanma izni verilebilmesi için, hem bahsi geçen ilgili kriterleri tam olarak karşılamış olması hem de en iyi uygulama ve performans şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Ekomark© Etiketi verilen ürün grupları şunlardır:

1. Temizlik Ürünleri: Genel temizleyiciler, bulaşık makinesi deterjanı ürünleri, bulaşık deterjanı ürünleri, çamaşır deterjanı ürünleri, sabun şampuan ve saç kremi ürünleridir.

2. Giyim Ürünleri: Ayakkabılar ve tekstil ürünleri

3. Boya ve vernik ürünleri

4. Elektronik Ürünler: Şahsi bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve televizyonlar

5. Zemin Kaplamalar: Ahşam kaplamalar, halılar ve sert zemin kaplamaları

6. Mobilyalar: Ahşap mobilyalar

7. Bahçe Malzemeleri: Yetiştirme ortamı ve toprak iyileştiriciler

8. Ev içi kullanım ürünleri: Ampuller ve ısı pompaları

9. Yağlar

10. Yatak Takımları: Şilteler

11. Kağıt ürünleri: Fotokopi ve grafik kağıtları, tuvalet kağıtları

12. Hizmetler: Kamp alanları ve turistik konaklama tesisleri

Ekomark© Etiketi uygulamasına konu olan esas ürün ve ürün grupları Avrupa Birliği tarafından belirlenmektedir. Ürün grupları belirlenirken genel olarak ortak nitelikler şu şekilde olmalıdır:

1. Bahsi geçen ürünün yurt içi piyasa içerisinde yüksek bir ticaret ve pazar hacmine sahip olması gerekmektedir.

2. Ürünlerin üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreci içerisinde yani yaşam döngüsü evrelerinin en az birinde lokal veya küresel ölçekte doğaya bir tesiri olması gerekmektedir.

3. Ürünlerin Ekomark© Etiketi için öngörülen kriter ve şartları sağlaması, piyasaya bahsi geçen ürünlerin sunulması ve bir yandan tüketici seçimleri öte yandan da üretici marka ve firmalar nazarında teşvik edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

Ekomark© Standardı gereğince, çok zararlı ve çevre için tehlikeli olan, kanser yapma riski bulunan, insan ve diğer canlı sağlığı için risk taşıyan, çevreye ciddi şekilde zarar verecek işlemlerle imal edilen ürünlere Ekomark© Etiketi verilemez. Zira eko etiketin amacına bu durum aykırıdır. Eko etiket kuruluş gayesi olarak temiz ve sağlıklı bir ekosistem dolayısıyla temiz ve sağlıklı bir toplum yaratma amacı güder. Bu amaç doğrultusunda ise etikete sahip olan ürünlerde belirli birtakım özelliklerin bulunmasını arar.