Eko Etiketli Kozmetik Ürünleri

Ürün ve hizmetler ulusal ve uluslararası alanda fevkalade hızlı bir şekilde dolaşmaya başlayınca, bir kontrol ve denetim ihtiyacı doğurmuştur. Zira pazara sunulan pek çok ürün sağlık kaygısı ve hijyen şartları yerine getirilmeden piyasa sunulmaktadır. Bilhassa moda anlayışının değişmesi ve kozmetik sektörünün gelişmesi son yıllarda pek çok kozmetik ürünün çıkmasına meydan vermiştir.

Ancak bilindiği üzere kozmetik ürünlerinin pek çoğu içerdiği zararlı maddeler sebebiyle ciltte tahriş kızarıklık ve hastalıklar yaratmaktadır. Bununla da kalmayıp doğada fevkalade zor bir dönüşüm süreci yaşamaktadır. Bu durum ise çevreye pek çok zarar vermekte ve en nihayetinde tekrar dönüp dolaşıp bu zararlar insanları etkilemektedir. Eko-Etiket sistemi veya daha genel bir ifade ile çevresel ürün veya hizmet etiketleri bu sebepten ötürü ortaya çıkmıştır. Bu sistemle ürün ve hizmetlerin belirli birkaç kriter ve niteliklere sahip olduğu teminat altına alınmış olmaktadır.

Herhangi bir ürün ya da hizmetin ne zaman, nerede, ne şekilde ve hangi koşullarda üretildiği, bu ürünün kullanım performansı, kullanım sonrası yok olma süreci ve tekrar kullanım şekillerin ne olduğu, kısaca ürünün hayat döngüsü bu sistem ile bütün bireylere açıklanmış olmaktadır. Kuruluşumuz da aynı temel yaklaşımlarla tamamen ülkemiz koşullarına uyumlu bir şekilde Ekomark© Standardı’nı tasarlamıştır. Bu sistem ülkemizde de gönüllülük esasına göre işlemekte ve hiçbir zorlama söz konusu olmamaktadır.

Aslında Avrupa Birliği’nin bu çalışmaları evvelinde de 1970’li yıllarda, enerji ve petrol fiyatlarının artışı ve bu kaynaklarla bağlantılı şekilde doğa sorunları ve iklim değişikliği tartışmaları başlamıştı. O yıllarda gerekli en az enerji verimliliği ve otomobil sektöründe emisyon şartlarını gösteren etiketlerin kullanılması bugünkü çevre etiketlerinin ilk emsalleridir. Enerji ve iklim tartışmaları gittikçe uluslararası gündemi oluşturmaya başlayınca, çevre etiketleme çalışmaları ile ilgili ilk kanuni düzenleme 1987 yılında Avrupa Birliği’nde gerçekleşmiştir.

Bu sistem daha sonra 1992 senesinde yayınlanan tüzük ile yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler neticesinde piyasaya sulan ürünlerde ciddi denetim sağlanmıştır. Bu denetimler ise toplumu doğa ve birey sağlığı açısından daha bilinçli ve duyarlı davranmaya itmiştir. Bugün gelinen noktada bu faaliyetlere çok önceden başlayan ülkelerin toplumlarında gelecek nesillere daha iyi ve yaşanılabilir çevre bırakma hususunda oldukça bilinçlenme ve bu bilinç doğrultusunda hareket etme sağlanmıştır.

Üreticilerin imal ettiği ürünlerin üretim aşaması, tüketim esnasında çevreye ve bireye yaptığı olumlu ve olumsuz tesirler ve en nihayetinde yok olma yani geri dönüşüm süresinin kısaltılması ve doğaya minimum zarar vermesi hususları düzeltilmiş ve bu anlamda toplu bir değişim yaşanmıştır.

Aynı yıllarda Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları ve usulleri yayınlanmıştır. Daha sonra bu ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Deklarasyonları ile ilgili teamüller yayınlanmıştır. Bu standart çevresel ürün ve hizmet etiketleme ile ilgili genel ve yüzeysel çerçeveyi belirlemektedir. Hemen ardından ISO 14021, ISO 14024 ve ISO 14025 standartları yayınlanarak bugünkü çevre etiketleme sisteminin genel hatları oluşturulmuştur.

Kozmetik ürünler, günlük yaşamın bir parçası olmuş ve vazgeçilmez öğe durumdadır. Ancak kozmetik ürünlerin içinde, kısa vadede olmasa da uzun vadede insan sağlığına ciddi zarar veren bazı maddeler bulunmaktadır. Çeşitli cilt rahatsızlıklarının bir nedeni de kozmetik ürünlerdir. Ama kozmetik ürünlerin de insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde üretilmesi mümkündür. Kozmetik ürünlerin içinde hangi maddelerin bulunduğu ve bu maddelerin zararlı olup olmadıkları kontrol ve analiz çalışmaları ile tespit edilebilmektedir. Bu anlamda sağlık ve doğa için tehlike yaratmayacak kozmetik ürünlerin üzerine çevre etiketi konulmaktadır.

Bugüne kadar sadece yabancı ülkelerden gelen kozmetik ürünler üzerinde görülen bu çevre etiketleri artık ülkemizde üretilen ürünlerde de kullanılabilecek. Kuruluşumuz tarafından tasarlanan Ekomark© Standardı kapsamında, üretici marka ve firmalara, ürünleri eğer standart tarafından belirlenen kriterlere uygun bulunursa, Ekomark© Etiketi kullanma izni ve yetkisi verilmektedir.

Kişisel bakım ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmalar artık ürün ve hizmetlerine Ekomark© Etiketi koyabilecekler. Kozmetik ürün grubunda sadece deodorantlar değil, makyaj malzemelerinden tıraş köpüklerine, sabunlardan pamuklara değin pek çok sayıda ürün bulunmaktadır. Ekomark© Etiketi tüketici bireylere güvenebilecekleri ürünleri tercih etme imkânı sunmaktadır.