Eko Etiketli Deterjanlar

Bilindiği gibi ülkemiz, Avrupa Birliği’ne katılma süreci esnasında, yasal düzenlemelerini Avrupa Birliği mevzuatı ile entegre ve uyumlu hale getirmek zorundadır. Ülkemiz pek çok alanda Avrupa Birliği hukuki düzenlemelerini ve uygulamalarını dikkate alarak yeni düzenlemeler yapmak zorundadır.

Bu alanlar arasında Eko-Etiket Sistemi de mevcuttur. Bu sistem Avrupa Birliği ülkelerinde 1992 yılında uygulamaya alınmıştır, fakat Konseyin 1980/2000 (EC) sayılı direktifi ile mevzuat uyumlaştırma çalışmaları arasına katılmıştır. Buna rağmen entegrasyon için gerekli çalışmalara hızlı bir şekilde başlanmamıştır. Bu konuda çevre etiketleri konusundaki gerekli düzenlemelerin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na görev verilmiştir. Bakanlık da bu konuda Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Çevre Yönetim Sistemi ve Çevre Etiketi Şube Müdürlüğü’nü oluşturmuştur.

Bu çalışmalar henüz tamamlanıp bitirilmediği için, ülkemizde Avrupa Birliği Eko-Etiketi olan çiçek logosu henüz verilmemektedir. Kuruluşumuz bu gelişmeler karşısında tamamen ülkemiz şartları ve ihtiyaçları baz alınarak Ekomark© Standardı’nı geliştirmiştir ve talep edilmesi durumunda firma ve markalara Ekomark© Etiketi kullanma izni vermektedir.

Kuruluşumuz bu hususta yabancı akreditasyon kuruluşundan yetki almıştır. Kuruluşumuzun verdiği eko etiket ile tüketiciler deterjan seçiminde hassas bir tavır sergileyecek ve etiketlerimiz bulunduğu ürünleri talep edecektir. Dolayısıyla bu sektörde yer alan firmalar için etiketlerimizi varlığı ürünlerine olan talep eğrisini olumlu yönde etkileyecek ve firmaların Pazar hacmi büyüyecektir. Her iki taraf için de kazanç sağlayan bu vaziyet aynı zamanda da doğanın zarar görmesini minimuma indirecektir.

Avrupa Birliği tarafından tespit edilen ürün ve ürün grupları içinde temizlik ürünleri de bulunmaktadır. Temizlik ürünleri içerisinde yoğun kimyasal karışımları içeren ürünlerdir. Pek çok defa tatlı sulara karışan zehirli kimyasallar sebebi ile ölen balıklar ve diğer canlılar haber bültenlerine yansımıştır. Yahut el yordamı ile kullanılan deterjanlar sebebi ile oluşan deri rahatsızlıkları pek çok defa karşılaşılan durumdur.

İçerisinde canlılığa olumsuz yönde tesir eden deterjanlar sadece canlılığa değil doğal ekolojik döngüye ve çevreye de oldukça zararlı olmaktadır. Ancak öngörülen prosedür ve şartlara riayet edilerek üretilen ve tüketime sunulan deterjanlar yeterli hassaslıkta olmakta ve çevreye olan etkileri dolayısıyla canlılara olan tesiri minimum düzeye inmektedir. Kalıcı ve sağlıklı sürdürülebilir bir çevre için deterjan kullanımında ve üretiminde belirli standartlar aranması yegâne öncül olmaktadır. Bilhassa formüllerinde içerdikleri kimyasal maddeler açısından temizlik ürün grubu Ekomark© Standardı kapsamında önemli bir ürün grubudur.

Bu ürün grubu kendi içinde beş ayrı kategoriye ayrılmaktadır:

1. Genel Temizleyiciler: Genel temizleyiciler ürün grubu; zemin, tavan, duvar ve pencere gibi sabit yüzeyli yapıların günlük temizliğinde kullanılan deterjan ürünlerini kastetmektedir. Genel itibarıyla evlerde, ofis ortamı ve üretim tesislerinde yani kapalı ortamlarda kullanılmakta olan ürünlerdir. Bununla birlikte cam ve pencere temizleyicileri de bu grubun kapsamına girmektedir. Hijyenik temizleyicileri ise; çamaşır odası, banyo, tuvalet, duş ve mutfak gibi alanların temizlenmesinde kullanılan deterjanlardır.

2. Bulaşık Makinesi Deterjanı: Bu ürün grubu içersinde, evlerde yahut başka ortamlarda kullanılan bulaşık makinelerinin içerisine konulan bulaşık deterjanı ve sonrasında durulama işlevini gören ürünler girer. Bununla birlikte hacim ve kullanım şekli bakımından aynı teknik özelliklere sahip ticari bulaşık makinelerinde kullanılan bulaşık deterjanları da bu gruba girmektedir.

3. Bulaşık Deterjanı: Bulaşık deterjanı; tabak, çatal, bıçak, tencere, tava ve benzeri mutfak araçlarının el yordamıyla yıkanması için kullanılmakta olan deterjan çeşitleri girmektedir. Yalnızca evlerde kullanılan değil başka profesyonel ortamlarda da kullanılan deterjanlar bu gruba girmektedir.

4. Çamaşır Deterjanları: Çamaşır deterjanları grubu; toz, sıvı veya diğer formlarda sunulan çamaşır deterjanlarını ve leke çıkarıcıları kapsamaktadır. Tekstil sektöründe yıkamak için kullanılan veya genel çamaşırhanelerde kullanılan deterjanlar bu grup içerisinde yer alır. Fakat halı, mobilya döşemesi veya benzeri malzemeler için kullanılmakta olan leke çıkarıcıları bu grup kapsamında değerlendirilmemektedir.

5. Sabun, şampuan ve saç kremleri: Bahsi geçen ürün grubuna, yıkama amacı ile kullanılmakta olan ve saç ile temas halinde bulunan tüm durulama materyalleri ve karışımları girmektedir. Saçların deforme olan yönlerini iyileştirmek amacı ile kullanılan saç kremleri de bu grup kapsamında ele alınmaktadır. Ancak anti bakteriyel özellikli veya dezenfekte amaçlı kullanılmakta olan ürünler bu grup dahilinde değildir.