Türkiye'de Eko Etiket Uygulamaları

Dünya her geçen gün kirlenmekte ve bu kirlilik ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bozulan ekolojik denge ise sürdürülebilirliğini kaybetmekte ve bu itibarla canlılığı tehdit etmektedir. Bu tehlikenin ortadan kaldırılması adına dünyada ve ülkemizde çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bunlardan en yaygın ve olanı ve kuruluşumuz aracılığı ile ülkemizde başarı ile uygulananı eko etiket uygulamasıdır. Çok yönlü işlevselliği ile kuruluşumuz bilinçli toplumdan çevre hassasiyeti yüksek üretim ve tüketin anlayışının oturtulmasına değin ülkemizde önemli bir görevi üstlenmektedir. Ülkemizin, Avrupa Birliği’ne girme kapsamında 2000 yılında bir uyum yasası çıkarılmıştır. Yasa içerisinde yer alan hukuki norma göre ülkemizin, çevre etiketleri hususunda bir çevre kanunu çıkarması gerekmektedir.

Söz konusu yasa ile ülkemizin çevre etiket sistemine entegrasyonunu sağlamak amacı gütmektedir. Bu bağlamda devam eden yasalaşma süreci ülkemizde büyük ölçüde tamamlanmasına karşın tam olarak ifa edilmiş değildir. Ancak şimdiden tüketici kesimin ürün alırken bilinçlenmesi, üretim firmalarının üretimi işlemini ifa ettiği fabrika ve tesislerinde eko etiket standartlarına hazırlıklı olması için Ekomark© Standardı çıkarmıştır.

Bahsi geçen standartların hazırlanması sürecinde belgelendirme işlemleri için Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından hazırlanan ve 2010 yılında güncellenen eko etiket tüzüğü baz alınmıştır. Ekomark© Standardı tarafından öne sürülen ilke ve kriterler, ürünlerle ilgili Avrupa Birliği tarafından konulan ilke ve kriterler ile entegre olduğu için paralellik göstermektedir.

Kuruluşumuz tarafından verilen Ekomark© Etiketi dünyanın tüm coğrafyalarında kabul görmektedir. Ekomark© Etiketi’nin temel gayesi; sürdürülebilir tüketim ağına katkıda bulunmaktır. Bu itibarla Ekomark© Etiketi taşıyan ürünleri temin eden tüketiciler de sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplumun inşa edilmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Türkiye’de verdiğimiz hizmetlerin bir diğer amacı ise üretici firmaların çevreye ve doğaya duyarlılığı yüksek ürünler üretmesi için onları motive etmek ve sürdürülebilir çevre inşasına katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu hususlarda kuruluşumuz Türkiye’de fevkalade hassas ve yoğun bir hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz esas gaye olarak; enerji tüketimini normalleştirmek, doğal dengeye zarar veren iklim değişimini önlemek, gereğinden fazla su tüketimini normal değerlerine sabitlemek, doğal kaynakların muhafaza edilmesi, kimyasal maddelerin doğru kullanımı ve tehlikeli atıkların doğru geri dönüşüm işlemini gerçekleştirmesi gibi temel ilkeleri benimsemiş olup standartlarını ve kriterlerini bu temel ilkeler baz alınarak hazırlamıştır. Bu standartlar doğrultusunda kuruluşumuz sayesinde ülkemizde ekolojik ürünlere olan talep ve güven artmakta ve bununla birlikte üreticilerin piyasa içerisindeki rakiplere nazaran daha iyi piyar, reklam ve üstünlük sağlaması gerçekleşmektedir.

Türkiye’de verdiğimiz hizmet doğrultusunda üretim işlemlerini ifa eden işletme ve tesislerin, sürdürülebilir ve çevreye minimum zarar anlayışını şiar edinmesi ve ekolojik hassasiyetler noktasında başta Avrupa Birliği yasal ve sosyal kuruluşları tarafından çıkarılan standartların ve çevre koruma tedbirlerinin bizler aracılığı ile Türkiye’ye senkronize edilmesi gerçekleşmektedir. Bu sayede doğa ile barışmış ve sürdürülebilir kaynaklara olan ilginin yoğun olduğu bir toplum inşa edilmektedir.

Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yaşamın devamı için gerekli materyalleri içerisinde barındıran ekosistem fazlasıyla kirlenmiş ve zarar görmüş durumdadır. Savaşlar, zehirli ve zararlı atıklar, çarpık ve kontrol dışı yerleşme ile ormanlarda görülen azalmalar, deniz ve okyanusa sızan maddeler sebebiyle ölen canlılar ile oksijen ihtiyacının büyük çoğunluğu gören mavi yeşil algler uygulanan yanlış politikalar sebebi ile gittikçe zarar görmektedir.

Kuruluşumuz ilke ve prensipleri ile üretim ve tüketim zincirini çevre duyarı noktasında dizayn ederken öte yandan da çevre bilinci ve duyarı yüksek toplum inşa etmektedir. Bu bağlamda sosyal toplumun gereği olarak üzerine düşeni ifa etmek amacı ile kuruluşumuz Ekomark© Standardı geliştirmiş ve bu noktada üzerine düşeni yapmak maksadıyla Avrupa Birliği standartlarına senkronize olan Ekomark© Etiketi kullanıma sunmuştur.

Tüm dünyada geçerli olan Ekomark© Etiketi hassas ve yüksek prensipler üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda var olan sorunların tazminini gerçekleştirirken çevre duyarı göz önüne alınarak yaptığı hizmeti sayesinde ileride yaşanabilecek olası problemlerin meydana gelmeden onarılmasını ve bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

Bu bağlamda üreticileri doğal yaşamı korumaya ve çevreye zararı olmayan ürünlerin temin edilmesine yönlendirmekte ve üretici firmaların tesis çalışmalarında doğa hassasiyetini benimsemesini sağlamaktadır. En nihayetinde doğa hassasiyeti yüksek ve çevreye duyarlı bir toplum inşa edilmesine katkıda bulunmaktadır.