Eko Etiketin Yararları

Uygulanan eko etiket işleminin fevkalade mühim çok sayıda faydası bulunmaktadır.

Sürdürülebilir Çevre İçin Eko Etiket

Doğanın menfaatine olan faaliyetler sonucu yaşam alanları yok olmaya yüz tutmuş, küresel ısınma neticesinde oluşan iklim değişiklikler ekolojiyi olumsuz yönde etkilemiş, atık ürünler çevre kirliliğine sebep olmuş ve çarpık kentleşme sonucu düzensiz yapılaşma meydana gelmiştir. Toplumun sağlığını ve ekosistem yapısını derinden etkileyen bu problemler çözülmesi gereken en mühim meselelerin başında gelmektedir.

Bahsi geçen problemlerin çözümünde en etkili ve en kalıcı çözüm yöntemi sürdürülebilirliği sağlamaktır. Zira sürdürülebilirlik tampon işlevi değil kalıcı bir çözüm gerçekleştirmektedir. Bu sayede ise gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılabilmektedir. Bu itibarla sürdürülebilirliğin tesisi için devletler, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel tüzel kişiler ve bireyler kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek mecburiyetindedir.

Bu çevre dolayısıyla canlı sağlığı açısından yapılması gereken elzem ve zaruri bir ihtiyaçtır. Bizler kuruluşumuz ile birlikte; çevre ve birey sağlığının muhafaza edilmesi adına Ekomark© Standardı’nı geliştirmekte ve Avrupa Birliği tarafınca belirlenmiş kıstaslara uygun ürün ve hizmetlere Ekomark© Etiketi kullanımına izin vermekteyiz. Bu faaliyet ile çevre dostu ürünlerin kullanımına hem üretici hem de tüketici zincirini yönlendirerek sürdürülebilirlik noktasında önemli bir hizmet vermekteyiz.

Ekolojik Döngünün Sağlıklı Gerçekleşmesi İçin Eko Etiket

Ekoloji; içerisinde yaşayan organizmaların birbirleri ile ve cansız unsurlarla etkileşim içerisinde olduğu alanı kastetmek için kullanılan bir terimdir. Ekoloji içerisinde gerçekleşen sirkülâsyona ise ekolojik döngü denir. Bu bağlamda ekolojik döngü; su, mineral, azot ve oksijen, canlılar, hava ve toprağın zamanla değişim geçirerek ekosistem içerisinde mütemadiyen dolaşması olarak tanımlanmaktadır.

Ekosistem bir enerji ve besin döngüsünün gerçekleştiği doğal ve ana enerji kaynağı Güneş olan yapıdır. Bu itibarla bu yapının zarar görmemesi için gayet hummalı bir çalışma gerçekleştirilmelidir. Zira canlılığın devamı için fevkalade önemli bir görev ifa eden ekosistem zarar gördüğü taktirde bu zarardan en çok canlılar nasibini alacaktır. Ekosistemin doğal çalışması ve sağlıklı bir ortam yaratmasının yegâne şartı ise ekolojik döngünün kesintisiz devam etmesidir. Bu noktada ise eko etiket ekolojik döngünün daha fazla zarar görmemesini gaye edinmekte ve doğanın doğal seyrini devam ettirmesini dolayısıyla sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevreyi amaçlamaktadır.

Sağlıklı Yaşam İçin Eko Etiket Şart

Hayatta en önemli husus sağlıktır. Çünkü hayat ‘’sağlık’’ ile mümkündür. Dolayısıyla bütün bireyler için en mühim mesele; sağlığını muhafaza etmek, hastalıklardan korunmak ve temiz bir çevrede yaşamaktır. Sağlığımız, besinlerin endüstriyelleşmesi ile içerisine giren katkı maddeleri yüzünden, yoğun alkol ve sigara kullanımı sebebiyle, deniz ve okyanusa atılan zehirli ve zararlı atıklar nedeni ile orman yangınları ve çevre kirliliği gibi başlıca sebepler neticesinde olumsuz etkilenmektedir.

Ancak sağlığımızın korunması gereklidir ve bu olumsuz durum böyle devam etmemelidir. Bu durumu ortadan kaldırmak sağlığa zararlı çevresel faktörleri minimuma indirmek için dünya bir arayış içerisine girmiştir. Bu girişimler içerisinde şu ana değin en başarılı sonuçların alındığı ve en kalıcı çözüm vaat eden uygulama ise eko etiket uygulaması olmaktadır. İşte bu noktada kuruluşumuz, Avrupa Birliği öncülüğünde başlatılan eko etiket işlemi ile Ekomark© Etiketi uygulaması sayesinde insan ve diğer canlı sağlığını tehdit eden en büyük faktörleri ortadan kaldırmaktadır.

Üretim aşamasının en başından imal işleminin sonuna kadar geçen safhalarda standartların gerçekleştirilmesini ve bu sayede doğaya zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasını, öte yandan tüketicileri bu yöne iterek çevre zararı minimuma indirilmiş ürünlerin kullanımını ve bu sayede sağlıklı bir ortamın oluşmasını amaçlamakta ve bu doğrultuda Türkiye’de başarı ile hizmet vermektedir. Kullanılan ürünlerin aranılan standartlarda olması birey sağlığını fevkalade olumlu etkilerken öte yandan diğer canlı sağlığına da olumlu tesiri olmaktadır. Bu sayede kolektif ve geniş yelpazede bir iş ifa edilmekte çevre ve birey sağlığına karşı yapılan en büyük bir hareket olarak ülkemizde faaliyet göstermektedir.

Dünyanın her yerinde geçerli olan eko etiketimiz ile ürünlerin doğa hassaslığı ve çevre duyarlılığı hakkında önemi bir ipucu vermekte ve çevre hassasiyeti yüksek bir toplum inşa etmeye önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.